Browsing: Rośliny iglaste

Rośliny iglaste zwane potocznie iglakami to klasa drzew i krzewów należących do typu nagonasiennych. Jest to bardzo liczna gromada, ponieważ należy do niej około 600 gatunków roślin. Rośliny iglaste posiadają drobne, szpilkowate lub łuskowate liście, rzadko opadają co roku tak jak ma to miejsce np. w przypadku modrzewia. Przeważnie cała masa pnia wykształcona jest z drewna wtórnego. Poniższa lista zawiera szczegółowy opis wszystkich roślin iglastych.

1 2 3