Wykopy na trudnym gruncie. Jak kopać fundamenty w glinie? | Nasze4katy.net

Rodzaj i stan gruntu może wpływać na wybór metody kopania fundamentów. Planując podobną czynność należy koniecznie wziąć pod uwagę stopień trudności i zakres prac. W końcu nie na każdą działkę wjedzie koparka. Niekiedy warunki wymuszają ręcznego kopania i prowadzenia prac fundamentowych.

Fundamenty na glinianym gruncie ? jak je wykonać?

Trzeba przyznać, że gliny pochodzenia rzecznego (mady) nie są dobrym podłożem budowlanym. Niemniej jednak, jeżeli  leżą płytko i nie tworzą grubej warstwy usuwa się. Do metod uznawanych za najskuteczniejsze w eliminowaniu podobnych trudności uważa się metodę mechaniczną. Wówczas fundament sadowiony jest na gruncie znajdującym się pod spodem. Wartym zaznaczenia jest fakt, że każdy  grunt gliniasty jest podłożem mało przepuszczalnym, dlatego woda opadowa może utrzymywać się na dnie wykopu. W takich sytuacjach nie można dopuszczać do jej zalewania. Z tego też względu nie powinno się wydłużać czasu trwania robót ziemnych. Między innymi dlatego warto wykorzystywać sprzęt mechaniczny, który w dużej mierze przyspiesza wykonywanie czynności. Pod wpływem długo zalegającej wody opadowej grunt  rozmaka i pogarszają się jego właściwości.

Wszystkich wykopów pod fundament nie jesteśmy w stanie wykonać koparką. Wzrusza ona grunt jedynie kilkanaście centymetrów poniżej dna wykopu. Z punktu widzenia posadowienia fundamentów jest to niekorzystne. Osoby rozważające budowę domu na gruncie gliniastym muszą zdawać sobie sprawę z faktu, że wyjątkowo trudno jest go zagęścić. Dlatego też ostatnie 20 cm kopane są ręcznie. Jeżeli koparka narusza dno wykopu to konieczne staje się wylanie betonu.

Wszelkiego rodzaju wykopy w glinie są prostsze do wykonania i stabilniejsze od wykopów na podłożu piaszczystym. Jeżeli decydujemy się na prowadzenie robót ręcznie trzeba zdawać sobie sprawę z wysiłku jaki wymagany jest zwłaszcza, gdy grunt jest wysuszony. Wybór sprzętu w dużej mierze powiązany jest z porą roku, w której wykonujemy wykop. Wiosną, gdy jest rozmoczony to sprzęt mechaniczny może mieć problem z wjazdem na teren budowy. Może to wymagać posiadania maszyny na gąsienicach, który na teren budowy trzeba dowieźć lawetą, za którą trzeba dodatkowo dopłacić.

Fundamentem na glinianym gruncie

Budowa domu na gruncie glinianym jest dosyć często spotykana i nie należy do najłatwiejszych. Bardzo często w takich sytuacjach na parceli występuje wysoki poziom wód gruntowych, który dodatkowo utrudnia wykonanie fundamentów. Pamiętajmy jednak, że niekorzystne warunki gruntowe nie dyskwalifikują działki. Przy zastosowaniu optymalnych rozwiązań, można pracę na glinianym gruncie wykonać dobrze, bez wyraźnej szkody dla budynku.
Przy prawidłowym zastosowaniu rozwiązań budowlanych można zapobiec korozji i niszczeniu fundamentów, które są szczególnie wrażliwe na działanie gliny i wód gruntowych.

Share.

Leave A Reply