Nie spłacam kredytu hipotecznego ? co mi grozi | nasze4katy.net

Gdy bankowi nie udaje się dojść do porozumienia z klientem w kwestii spłaty zaległości to dług może zostać przekazany profesjonalnej firmie zajmującej się ściąganiem zobowiązań. Z czym musi liczyć się nierzetelny klient?

Podejmując decyzję o nie spłacaniu zobowiązania musimy mieć na uwadze,  że w każdej chwili może zostać sprzedane na drodze cesji wierzytelności innemu podmiotowi, który tylko jest zainteresowany jego zakupem. Podmiot, który decyduje się na wykupienie przejmuje wszelkie prawa i obowiązki wierzyciela. Niewykluczone, że rozpocznie egzekwowanie zaległości według zasad. Zanim to jednak się stanie osoba zadłużona zostanie poinformowana, że jej dług został przejęty na zasadzie cesji. W tym miejscu dłużnik może spotkać się z takim pojęciem jak sekurytyzacja ? jest to obrót zobowiązaniami, w którym banki zajmują się sprzedażą długu do podmiotów specjalnie powołanych w celu zakupu czyli firmie windykacyjnej. Pierwszym i nieodłącznym elementem jest wysyłka informacji na temat polubownego rozwiązania sprawy i sugerowanych warunków spłaty zobowiązania. Dalsze kroki to kontakty telefoniczne, listowne, za pomocą SMS-ów czy MMS-ów a w przeważającej większości wizyty terenowe ? wtedy do miejsca zamieszkania klienta przychodzi pracownik danej firmy.

Pierwszy krok: polubowne rozwiązanie sprawy

Firmie windykacyjnej przede wszystkim zależy na polubownym rozwiązaniu sprawy i dlatego wychodzi z inicjatywą rozłożenia zaległości na dogodne raty. W przypadku wierzyciela wtórnego ten proces jest zdecydowanie dłuższy aniżeli gdyby zaległość należała do pierwszego podmiotu. Firma windykacyjna kładzie duży nacisk na budowanie długoterminowych relacji z osobami zadłużonymi. Jeżeli zaś chodzi o pierwotny podmiot w tym miejscu naliczane są ustawowe odsetki. Nie mniej jednak, np. bank nie pobiera dodatkowych kosztów za wizyty w miejscu zamieszkania, listy i telefony.

Firmy windykacyjne bardzo często stosują metody, które nie są wykorzystywane przez pierwsze podmioty. Rzetelnie spłacających zobowiązania nagradzają w organizowanych konkursach lub w punktowym programie motywacyjnym. Bardzo często organizowane są również konkursy, w których można wygrać zaniechanie spłaty części zobowiązania.

Co jednak w momencie, kiedy powyższe działania nie przynoszą oczekiwanych rezultatów?

Firmy windykacyjne są wtedy zmuszone do sięgnięcia po zupełnie inne narzędzia. Przykładem jest wpisanie dłużnika do Biura Informacji Gospodarczej (BIG) ? jest to specjalnie powołana instytucja zajmująca się gromadzeniem i rozpowszechnianiem informacji m.in. na temat wierzytelności klienta lub firmy. Dla większości osób zadłużonych jest to silna motywacja do spłaty zobowiązania. Tym sposobem można odciąć się od możliwości zaciągnięcia kredytu,, rat czy nawet podpisania umowy na świadczenie usług telewizji lub Internetu.

Jeżeli nadal powyższe kroki nie dają zadawalających efektów to firma windykacyjna może podjąć decyzję o sprzedaży wierzytelności. Dług może zostać wystawiony na giełdę wierzytelności. Tym sposobem dane są upubliczniane i dłużnik automatycznie dostaje informacje o konieczności spłaty zadłużenia.

Głównym założeniem firm windykacyjnych jest dążenie do porozumienia, brak reakcji na wielokrotne kontakty i ciągła odmowa spłaty zadłużenia może spowodować skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego a później do komornika. Tym samym dług zostanie powiększony o dodatkowe koszty postępowania sądowo-egzekucyjnego. Komornik może zająć część majątku osoby zadłużonej lub wynagrodzenie. Zdecydowanie znacznie korzystniejszym rozwiązaniem jest polubowne dojście do porozumienia i wyznaczenie konkretnych rat.

Share.

Leave A Reply