Wentylacja pożarowa jest jednym z najważniejszych wymogów w ochronie przeciwpożarowej budynku. Jej częścią stają się również istniejące już otwory okienne i drzwiowe, a także dodatkowo montuje się urządzenia oddymiające.

Aby usprawnić proces napowietrzania w budynkach, wykorzystywane są otwory już istniejące, tj. okna i drzwi napowietrzające. Proces napowietrzania budynku jest niezbędny w skutecznym działaniu instalacji odpowiedzialnej za oddymianie. Zapewnienie stałego dopływu świeżego powietrza w trakcie pożaru jest istotne w celu zagwarantowania bezpieczeństwa osobom pozostającym w budynku.

Drzwi napowietrzające jako system wentylacji

W budynkach użyteczności publicznej najczęściej stosowane są dwuskrzydłowe drzwi główne, które z klatki schodowej prowadzą na zewnątrz obiektu. Takie właśnie drzwi napowietrzające idealnie sprawdzają się w systemie ochrony przeciwpożarowej. Aby w pełni spełniały swoją funkcję w przypadku wybuchu pożaru, muszą być dodatkowo wyposażone w odpowiedni mechanizmy. Dwuskrzydłowe drzwi wejściowe, spełniające jednocześnie rolę napowietrzania, w codziennej eksploatacji wykorzystują tylko jedno skrzydło. W przypadku pożaru za pomocą centrali systemu oddymiania zostają uruchomione napędy drzwiowe, które otwierają obydwa skrzydła drzwi w celu napowietrzenia budynku.

Przeznaczenie i funkcje urządzeń oddymiających

Stosowanie instalacji oddymiającej jest niezbędne w celu zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego. Takie rozwiązania skracają długość przejść ewakuacyjnych, zmniejszają powierzchnię strefy pożarowej, a także obniżają odporność pożarową budynku. Zadaniem systemu oddymiającego jest odprowadzenie dymu i ciepła z płonącego budynku. W tym celu wykorzystywane są otwory już istniejące jak drzwi, okna przeciwpożarowe oraz klapy oddymiające.

Oddymianie budynku w trakcie pożaru zwiększa bezpieczeństwo ludzi, mienia oraz ratowników. Odprowadzając gazy pożarowe za pomocą drzwi i okien, utrzymujemy widoczność na drodze ewakuacyjnej, co pozwala na bezpieczne opuszczenie budynku przez osoby zagrożone, a także przeprowadzenie sprawnej akcji ratowniczo – gaśniczej. Okazuje się, że to właśnie dym jest najbardziej niebezpieczny podczas ewakuacji. Niestety, ludzie przebywający w płonącym budynku często stają się ofiarami zatrucia gazami pożarowymi. Oddymianie budynku poprzez okna przeciwpożarowe i klapy oddymiające opóźnia, a nawet uniemożliwia powstawanie rozgorzenia (usunięcie palnych substancji powstających w dymie), a także obniża temperaturę wewnątrz płonącego budynku. Pamiętajmy, że podobnie jak dym, równie niebezpieczna jest wysoka temperatura. To zagrożenie nie tylko dla ludzi, ale również dla całej konstrukcji obiektu.

Instalacja oddymiająca to jeden z najważniejszych systemów przeciwpożarowych budynku. Podczas pożaru zapewnia ona bezpieczeństwo ludziom i ratownikom, chroni także pozostające w obiekcie mienie. Dlatego sprawność takiego systemu ma kluczowe znaczenie.

Więcej na temat stolarki otworowej przeciwpożarowej znajdziesz na http://www.alsal.com.pl/oferta/konstrukcje-przeciwpozarowe/witryny-drzwi-i-okna-przeciwpozarowe/

Share.

Leave A Reply