CAD to skrót od angielskich słów: computer aided design, co na język polski tłumaczymy jako komputerowe wspomaganie projektowania. W praktyce oznacza to wykorzystanie programów komputerowych w procesie tworzenia projektów technicznych.

Do zakresu CAD można zaliczyć: komputerowe odwzorowanie konstrukcji, tworzenie i zarządzanie bazami danych oraz wykonywanie symulacji, wizualizacji, a nawet animacji. W tworzonej w ten sposób dokumentacji określa się cechy geometryczne, dynamiczne oraz technologiczne projektu danego wyrobu, konstrukcji czy układu.

Tworzenie rysunków CAD

Projekty CAD to zarówno rysunki dwuwymiarowe, jak i modele w 3D. Inżynierowie różnych specjalizacji tworzą je korzystając z programu AutoCAD wraz ze specjalistycznymi dodatkami. Projektowanie może przebiegać na kilka sposobów: poprzez opracowywanie cyfrowej makiety wyrobu, tworzenie dokumentacji rysunkowej z modeli cyfrowych, a także kreślenie.

Ta ostania opcja umożliwia wykorzystanie ekranu komputera jako elektronicznej deski kreślarskiej.

Szczególnie większe projekty tworzy się najczęściej korzystając z gotowych już elementów, które można pobrać z bibliotek rysunków CAD. Wiele firm udostępna bazy rysunków CAD własnych rozwiązań, przykładem jest Siniat http://www.siniat.pl/pl-pl/centrum-wiedzy/rysunki-cad. Dzięki temu proces tworzenia, w tym wypadku wizualizacji pomieszczenia, w którym architekt chce zastosować system suchej zabudowy jest szybszy.

Kto korzysta z rysunków CAD?

Projektowanie w programie AutoCAD jest powszechne w wielu branżach. Z rysunków CAD korzystają nie tylko projektanci architektury, maszyn, mebli, czy instalacji, ale też osoby, które biorą udział w realizacji danej inwestycji. Znajomość tej technologii jest obecnie niezbędna także wśród  wykonawców, inwestorów czy kosztorysantów.

Share.

Leave A Reply